Hotline:

Chuyên mục: Bệnh nam khoa


Viêm bao quy đầu là gì và cách chữa trị
Viêm bao quy đầu là gì và cách chữa trị

Viêm quy đầu là mức độ viêm của quy đầu "cậu bé", viêm bao da quy đầu là mức độ viêm của da quy đầu và viêm quy đầu và bao quy đầu là mức độ viêm của cả hai.


Tất cả có 2 kết quả.